Historien

Råd- og tinghuset, Algade 14 er opført i 1848 med væsentlig om- og tilbygning i 1965.

Den betegnes af den tilknyttede bygningssagkyndige som en god og sund bygning. Der er i 1999 lagt helt nyt tag, der forventes at kunne holde i mindst 30 år.  

Ejendommen Algade 14 er fredet og omfattet af tidl. Sæby Kommunes byplanvedtægt nr. 10. Ejendommen er overtaget fra Staten ved Slots – og Ejendomsstyrelsen.


Bygningen omfatter 607 kvm bebygget areal med i alt 860 kvm samlet erhvervsareal.

Udover bygningerne, der strækker sig langs Algade og Barbras Alle, er der et større grønt område syd for hovedbygningen. Dette grønne område grænser op til Hans Gramsvej.

© Copyright 2013. All Rights Reserved.